Zákazník: nepřihlášený


Obchodní podmínky

 

 

 

1) VŠEOBECN? USTANOVENÍ

Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zárove? pro obě strany závazné.

 

2) OBJEDN?NÍ ZBOŽÍ A SLUŽEB

Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě – objednávce. Rozměry, váha, výkony, kapacita a ostatní údaje uvedené na našich stránkách, v katalozích, prospektech a jiných tiskovinách jsou údaji nezávaznými a vycházejícími z údajů výrobců. V případě nesrovnalostí Vás samozřejmě budeme kontaktovat.
Zavazujeme se, že svým odběratelům budeme dodávat jen zboží v perfektním stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží vyhovujících daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky a zárove? řádně vybavené českými návody k obsluze, záručními listy a seznamy pozáručních servisních středisek je-li to pro daný druh zboží obvyklé.
Podmínkou pro naplnění platnosti naší elektronické objednávky je vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zárove? návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká samotným dodáním zboží. K uzavření kupní smlouvy se vyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím. V jednotlivých, zejména cenově náročnějších případech, si prodávající vyhrazuje právo k vzniku smlouvy potvrzením objednávky nejlépe osobně nebo telefonicky a úhradu finanční zálohy kupujícím.
V pří­padě, že v průběhu doby, kdy bylo zboží objednáno, došlo k výrazné změně kurzu zahraniční měny nebo ke změně ceny či dodávaného sortimentu ze strany dodavatele, má naše firma právo objednávku po dohodě s kupujícím modifikovat nebo od ní jednostranně s okamžitou platností odstoupit. Stejné oprávnění si vyhrazujeme i v případě, kdy výrobce přestane dodávat objednaný produkt nebo uvede na trh novou verzi produktu popřípadě výrazným způsobem změní cenu produktu.

 

3) POTVRZENÍ OBJEDN?VKY

Objednávka je přijata zpravidla do 24 hodin. Kopii objednávky zasíláme e-mailem, o průběhu zpracování objednávky budete informováni v zákaznickém rozhraní tohoto obchodu. V případě nejasností Vás budeme samozřejmě kontaktovat.

 

4) ZRUŠENÍ OBJEDN?VKY

Každou objednávku můžete do 24 hodin zrušit a to telefonicky, či e-mailem a to bez udání důvodu. Stačí uvést jméno, e-mail a popis objednaného zboží či služby.

 

5) POŠTOVNÉ, BALNÉ A ZPŮSOB DOPRAVY

Maloobchod:

Objednané zboží zasíláme poštou nebo rozvážkovou službou jako dobírku. V případě, že jste na naší rozvozové trase budete o dodání informováni telefonicky nebo emailem. Při objednávce nad 5.000,– Kč (bez DPH) neplatíte poštovné do výše 120.- Kč. Je možno zvolit i jiný způsob dopravy podle specifikace konkrétní objednávky, případně osobní odběr na firemní vzorkovně.

Velkoobchod:

Objednané zboží zasíláme zpravidla rozvážkovou službou s fakturačním režimem. V případě, že jste na naší rozvozové trase budete o dodání informováni telefonicky nebo emailem. Při objednávce nad 10.000,– Kč (bez DPH) neplatíte poštovné do výše 120.- Kč. Je možno zvolit i jiný způsob dopravy podle specifikace jednotlivé objednávky, případně osobní odběr na firemní vzorkovně.

 

6) DODACÍ LHŮTA

Dodací lhůta je od 3–21 dnů, není-li uvedeno jinak. V případě, že některé zboží nebude skladem, budeme Vás neprodleně kontaktovat.

 

7) VÝMĚNA ZBOŽÍ

V případě potřeby Vám nepoužité a nepoškozené zboží vyměníme za jiný druh. Zboží stačí zaslat doporučeným balíkem (ne na dobírku) na naši adresu. Náklady spojené s vymě?ováním nese v plné výši kupující.

 

8) VR?CENÍ ZBOŽÍ

Zboží zakoupené v maloobchodním režimu lze nepoužité a nepoškozené vrátit bez udání důvodu do 14ti dnů nazpět prodávajícimu (ne na dobírku). Náklady na dopravu nese v plné výši kupující.

 

9) REKLAMACE A Z?RUKA

Případné reklamace vyřídíme k Vaší spokojenosti individuální dohodou s Vámi a v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Případné vady je kupující povinen neprodleně hlásit naší firmě. Za vady vzniklé přepravcem neručíme a zboží poškozené přepravou nepřebírejte s písemným uvedením důvodu.

Na veškeré zboží se vztahuje zákonná lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady.

 

Záruka se nevztahuje na:

- opotřebení vzniklé běžným používáním

- nesprávným použitím výrobku

- nesprávným skladováním

 

Postup při reklamaci:

- informujte nás o reklamaci telefonicky, e-mailem, či písemně

- zboží zašlete jako doporučený balík (ne na dobírku) na naši adresu

- do zásilky uveďte důvod reklamace, vaši adresu

- doklad o nabytí reklamovaného zboží v našem obchodě

 

Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku, tedy převzetí zboží naší firmou. V případě delších reklamací Vás budeme neprodleně informovat o stavu reklamace.© Želí s.r.o. 2006  TOPlist NaVrcholu